tilskud til din nye varmeløsning

wavy-line Bygningspuljen under Energistyrelsen afsætter hvert år, frem til 2026, et større millionbeløb til tilskud til private til energioptimerede varmeløsninger. Puljen fordeles, som noget nyt fra 2021, i flere ansøgningsrunder, fordelt over hele året efter først-til-mølle, og når puljen er brugt op, er der ikke mere at komme efter dét år. Derfor kan det godt betale sig at være tidligt ude.

Som privat boligejer kan du søge om tilskud fra bygningspuljen, hvis du f.eks. udskifter oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme til energivenlige løsninger som luft-til-vand- eller jordvarmepumper. Men kun hvis du ikke kan få fjernvarme.

Bemærk: Der er ændringer i tilskuddet i 2021 til boligforbedringer i forhold til sidste gang. Ved skift af varmetype, er der intet krav om energimærke for boligen. Læs om alle ændringer her.

For at blive taget i betragtning til tilskud til skift af varmepumpe, skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du kan ikke både få håndværkerfradrag og tilskud fra Bygningspuljen
  • Din bolig skal være en helårsbolig, registreret i BBR. Sommerhuse er altså ikke tilskudsberettiget
  • Ved skift af varmetype, er der intet krav om energimærke for boligen
  • Varmepumpen skal som minimum være A++ eller A+++ målt ved 55°C i fremløbstemperatur
  • Varmepumpen skal være med indbygget varmtvandsbeholder eller separat beholder med varmtvandsprioritering
  • Du skal have en godkendt, certificeret VE-installatør til at installere og montere dit varmepumpeanlæg – og det skal kunne dokumenteres
  • Arbejdet må ikke påbegyndes, inden din ansøgning er blevet godkendt

Tilskuddets størrelse lå i august 2021 på 13.000-30.000 kr., og bliver udbetalt til din NEM-konto, hvis din ansøgning godkendes. Du skal selv søge om tilskuddet hos Energistyrelsen her. Husk at have det NEM-ID ved hånden.