Persondatapolitik for installatører

wavy-line Installatørerne er selvstændige dataansvarlige for deres behandling af dine personoplysninger. Her på siden kan du læse deres persondatapolitik.

PERSONDATAPOLITIK - INSTALLATØRER

Hvis du efter at have modtaget en bekræftelsesmail samtykker til at blive kontaktet af to selvstændige installatører af varmepumper, vil de pågældende installatører modtage de personoplysninger, som du her på hjemmesiden indtaster i samtykkeformularen. Installatørerne er dataansvarlige for den behandling af dine personoplysninger der finder sted med henblik på, at de kan kommunikere med dig i overensstemmelse med dit samtykke.

Installatørerne er ikke dataansvarlige for den behandling af personoplysninger, der i øvrigt finder sted som følge af dit besøg på denne hjemmeside. Nedenfor kan du læse nærmere om installatørernes behandling af dine personoplysninger, og dine rettigheder i den forbindelse. Har du spørgsmål til denne persondatapolitik kan du kontakte de to installatører ved brug af de kontaktoplysninger, der fremgår af bekræftelsesmailen.

Formål, retsgrundlag og opbevaringsperiode

I forbindelse med at du afgiver dit samtykke, modtager og behandler de dataansvarlige installatører dit navn, din adresse, din e-mail og dit telefonnummer. Behandlingen finder sted for at installatørerne kan kommunikere med dig i overensstemmelse med dit samtykke og dokumentere dit samtykke.

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens (”GDPR”) artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte de dataansvarlige installatører.

Oplysningerne videregives til de dataansvarlige installatører af Saint-Gobain Distribution Denmark A/S, der står bag denne hjemmeside. Vi gør i øvrigt opmærksom på, at Saint-Gobain Distribution Denmark A/S vil behandle dine personoplysninger som selvstændig dataansvarlig i overensstemmelse med sin egen persondatapolitik.

De dataansvarlige installatører sletter de personoplysninger, de modtager i forbindelse med dit samtykke til at blive kontaktet, når du tilbagekalder dit samtykke, eller efter en periode på 12 måneder, hvor de ikke har kommunikeret med dig. Der vil dog i en periode på op til 5 år efter at samtykket er tilbagekaldt eller udløbet blive opbevaret dokumentation for dit samtykke, og retsgrundlaget for denne behandling er installatørernes legitime interesse i at kunne dokumentere et tidligere samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.

Overførsel til tredjeparter

De dataansvarlige installatører kan overlade/videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af tredjeparter:

 1. Serviceudbydere og leverandører der hjælper med deres forretningsaktiviteter, herunder eksempelvis hosting-udbydere, leverandører af IT-services og leverandører af produkter, der skal bruges i forbindelse med et tilbud til dig
 2. Eksterne rådgivere
 3. Koncernforbundne selskaber
 4. Andre tredjeparter, hvis du samtykker hertil, eller hvis de er involveret i en fusion eller opkøb, der involverer hele eller dele af vores virksomhed eller aktiver heri.

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjeparter, der er etableret udenfor EU/EØS.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger:

 • Retten til indsigt:
  Du har ret til anmode om oplysninger om eller adgang til dine personlige informationer. Der er dog undtagelser, som betyder, at du ikke altid modtager al den information, som behandles.

 • Retten til at gøre indsigelse:
  Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Det betyder, at du kan stoppe eller forhindre behandlingen af dine personoplysninger. Det gælder dog kun i visse tilfælde, og de dataansvarlige installatører behøver ikke stoppe med at behandle dine personoplysninger, hvis de kan give legitime grunde til at forsætte behandlingen.

 • Retten til sletning:
  Du har i visse tilfælde ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger.

 • Retten til dataportabilitet:
  Du har ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Såfremt det er teknisk muligt, har du ret til at anmode om, at personoplysningerne bliver transmitteret direkte til en anden virksomhed eller person, der fungerer som dataansvarlig.

 • Retten til berigtigelse:
  Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget. Du har også ret til at få fuldstændiggjort personoplysninger, som du mener er ufuldstændige.

 • Retten til begrænsning af behandling:
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 • Udøvelse af rettigheder og retten til at klage:
  Hvis du ønsker at udøve ovennævnte rettigheder skal du kontakte de dataansvarlige instal-latører. Ønsker du at klage til Datatilsynet over deres behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.