Privatlivspolitik

wavy-line Hos Saint-Gobain Distribution Denmark A/S har databeskyttelse høj prioritet. Læs her hvordan dine personoplysninger behandles på klimahjem.dk.

PERSONDATAPOLITIK - SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION DENMARK A/S

Når du samtykker til at blive kontaktet af Saint-Gobain Distribution Denmark A/S (“vi”, “os”, “vores”), vil vi som dataansvarlige i overensstemmelse med denne persondatapolitik behandle dine personoplysninger i forbindelse med indsamling og fremsendelse af en bekræftelsesmail.

Hvis du efterfølgende samtykker til at blive kontaktet af to selvstændige installatører af varmepumper, vil de pågældende installatører modtage de personoplysninger, som du her på hjemmesiden indtaster i samtykkeformularen. Installatørerne er selvstændige dataansvarlige for deres behandling af dine personoplysninger i den forbindelse og du kan læse deres persondatapolitik her.

Vi vil desuden som selvstændig dataansvarlig behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik i forbindelse med spørgeskema- samt tilfredsundersøgelser og til forretningsudvikling, såfremt du samtykker til at blive kontaktet af installatørerne. Nedenfor kan du derfor læse nærmere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og dine rettigheder i den forbindelse.

Har du spørgsmål til denne persondatapolitik, kan du skrive til personoplysninger@sgdd.dk eller gøre brug af følgende kontaktoplysninger:

Saint-Gobain Distribution Denmark A/S
CVR-nr.: 81822514
Adresse: Park Allé, 2605 Brøndby, Danmark
Telefonnummer: +45 70 30 06 88

Formål, retsgrundlag og opbevaringsperiode
Vi vil behandle dine personoplysninger som anført nedenfor:

 1. For at kunne sende dig en bekræftelsesmail med forslag til 2 uafhængige installatører, som kan give dig et tilbud på installation af varmepumpe, vil vi behandle dit navn, din adresse og din e-mail, som du indtaster i formularen her på hjemmesiden.

  Behandlingen sker på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens (”GDPR”) artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver til trække dit samtykke tilbage ved brug af kontakt-oplysningerne ovenfor.

 2. Spørgeskema- og tilfredshedsundersøgelse
  Vi leverer varer og yder rådgivning til installatørerne og vil i visse tilfælde behandle dit navn, din adresse, din e-mail og dit telefonnummer, som du indtaster i formularen her på hjem-mesiden, for at udføre en spørgeskema- og kundetilfredshedsundersøgelse relateret til de installatører, der har kontaktet dig i overensstemmelse med dit samtykke. Selve resultatet af disse undersøgelser vil også indgå i behandlingen.

  Behandlingen sker med henblik på at optimere vores forretning og samarbejdet med de eks-terne installatører, og retsgrundlaget er derfor vores legitime interesse heri, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.

  Resultatet af en eventuel spørgeskema- og kundetilfredshedsundersøgelse vil blive anonymi-seret i forlængelse af, at undersøgelsen afsluttes, og vil ikke blive meddelt den/de pågæl-dende installatører på en måde, der muliggør identifikation af dig. De øvrige personoplys-ningerne (navn, adresse mv.) slettes som anført nedenfor.

 3. Support og forretningsudvikling
  For bedst muligt at kunne rådgive de installatører, der får tilsendt dine kontaktoplysninger i overensstemmelse med dit samtykke, vil vi behandle dit navn, din adresse, din e-mail og dit telefonnummer, som du indtaster i formularen her på hjemmesiden, samt oplysninger om din bolig indhentet fra eksterne kilder (BBR). Disse personoplysninger vil også blive behand-let med henblik på udarbejdelse af statistik og analyser, der kan give os grundlag for bedre at forstå og optimere vores forretning.

  Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af vores legitime interesse i oven-nævnte formål, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. Personoplysningerne slettes eller anonymise-res senest 1 år efter, at de er indsamlet.

Overførsel til tredjeparter
Dine oplysninger kan blive overladt/videregivet til følgende tredjeparter:

 1. Serviceudbydere og leverandører der hjælper med vores forretningsaktiviteter, herunder ek-sempelvis hosting-udbydere og leverandører af IT-services.
 2. Eksterne rådgivere
 3. Koncernforbundne selskaber
 4. Andre tredjeparter, hvis du samtykker hertil, eller hvis de er involveret i en fusion eller op-køb, der involverer hele eller dele af vores virksomhed eller aktiver heri.

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjeparter, der er etableret udenfor EU/EØS.

Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger:

 • Retten til indsigt:
  Du har ret til anmode om oplysninger om eller adgang til dine personlige informationer. Der er dog undtagelser, som betyder, at du ikke altid modtager al den information, som behandles.

 • Retten til at gøre indsigelse:
  Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Det betyder, at du kan stoppe eller forhindre behandlingen af dine personoplysninger. Det gælder dog kun i visse tilfælde, og vi behøver ikke stoppe med at behandle dine personoplysninger, hvis der er legitime grunde til at forsætte behandlingen.

 • Retten til sletning:
  Du har i visse tilfælde ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger.

 • Retten til dataportabilitet:
  Du har ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Såfremt det er teknisk muligt, har du ret til at anmode om, at personoplysningerne bliver transmitteret direkte til en anden virksomhed eller person, der fungerer som dataansvarlig.

 • Retten til berigtigelse:
  Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget. Du har også ret til at få fuldstændiggjort personoplysninger, som du mener er ufuldstændige.

 • Retten til begrænsning af behandling:
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 • Udøvelse af rettigheder og retten til at klage:
  Hvis du ønsker at udøve ovennævnte rettigheder kan du kontakte os ved brug af kontaktoplysningerne, der er anført indledningsvis i denne persondatapolitik. Ønsker du at klage til Datatilsynet over deres behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.